มาตรฐานคุณภาพ

สินค้าคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า

มาตรฐานคุณภาพ

บริษัท เยียระกานต์ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน และกระบวนการการผลิตที่มีระบบ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทของเรามีคุณภาพที่ดี คงที่ และเทียบเท่ากับมาตรฐานระดับสากล

บริษัท เยียระกานต์ มีห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจสอบด้านคุณภาพ และมีแผนการควบคุมกระบวนการผลิตตั้งแต่การรับวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามข้อกำหนดกฎหมาย จนถึงผลิตภัณฑ์สุดท้ายเพื่อส่งถึงมือผู้บริโภค จึงทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะมีคุณภาพที่ดี และสามารถสอบกลับได้ในทุกกระบวนการผลิต

นอกจากการดำเนินการภายในที่เคร่งครัดแล้ว ทางบริษัทยังได้รับการประเมินจากหน่วยงานด้านคุณภาพที่มีมาตรฐาน สำหรับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ไม่ว่าจะเป็น GHPs/HACCP, ISO9001 : 2015, FSSC 22000 Version 5.1, HALAL, KOSHER เป็นต้น

ด้วยระบบการจัดการทั้งหมดนี้ ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจได้ว่า สินค้าทุกชนิดที่ออกจาก บริษัท เยียระกานต์ เป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจสอบอย่างรัดกุม และมีคุณภาพ

นโยบาย

GHPs/HACCP, ISO9001 : 2015, FSSC 22000 Version 5.1, HALAL, KOSHER

Contact Us