เกี่ยวกับเรา

สินค้าคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า

ประวัติความเป็นมา

2546

" ก่อตั้งบริษัท "

บริษัทเยียระกานต์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 จากกลุ่มผู้บริหาร ที่มีความเชี่ยวชาญและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลภายใต้ความ มุ่งมั่นที่ต้องการผลิตสินค้าอาหารประเภทผงโดยใช้เทคโนโลยี กระบวนการทำแห้งด้วยระบบ สเปรย์ดรายที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากล


2547

" เริ่มผลิตสินค้าเข้าสู่ตลาด "

จุดเริ่มต้นจากการผลิตสินค้าครีมเทียมเข้าสู่ตลาดกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและผู้จำหน่ายแบบขายส่ง/ปลีกภายในประเทศ โดยทางบริษัทมีนโยบายหลักที่จะผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ในราคาที่สมเหตุสมผล ต่อมาเราได้ขยายการผลิตสินค้าเพิ่มไปยังผลิตภัณฑ์กะทิผง ภายใต้ยี่ห้อ “เยียร่า” และแบะแซผง


2552

" สินค้าขิงผง "

เปิดตัวสินค้า ขิงผง ซึ่งผลิตจากขิงแก่สด โดยสามารถใช้ชงผสมเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเพิ่ม ความเผ็ดร้อนให้อาหาร


2555

" เพิ่มกำลังการผลิต "

เพิ่มกำลังการผลิตครีมเทียมเป็น 48,000 ตัน/ปี โดยมุ่งเน้นตลาดอุตสาหกรรม ทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ


2556

" เปลี่ยนการดำเนินการ "

เปลี่ยนการดำเนินงานทั้งหมดในส่วนของ ผลิตภัณฑ์กะทิผงไปยัง บริษัท เยียรบับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ


2557

" ขยายกำลังการผลิต "

วางแผนขยายกำลังการผลิต ครีมเทียม โดยจะมีกำลังการผลิตที่ 69,000 ตัน/ปี ภายในปี 2559


2559

" เพิ่มเครื่องจักรในการผลิต "

มีการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าครีมเทียม


2560

" เปลี่ยนชื่อบริษัทผู้จัดจำหน่าย "

เปลี่ยนชื่อผู้จัดจำหน่ายกะทิผงและขิงผงจาก“บริษัท เยียรบับ จำกัด” เป็น “บริษัท เยียระกานต์ จำกัด” และทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อรองรับปริมาณความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ


2565

" ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้พลังงานทางเลือก "

การติดตั้ง Solar cell เป็นพลังงานทางเลือกมีผลทำให้ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าภายในโรงงานได้ถึง 1,356 MWh และนั้นก็หมายความว่าเราสามารถช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 810 ตันต่อปี ซึ่งแผนในอนาคตเรามุ่งมั่นที่จะลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือกให้มากยิ่งขึ้น เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของโลกให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน


2566

" NEW LOGO 2023 "

เยียระกานต์ดำเนินธุรกิจเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมายาวนานถึง 20 ปี เนื่องในโอกาสนี้ เราจึงเปลี่ยนLogoใหม่ เพื่อพร้อมที่จะเติบโตและพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้า และบรรลุเป้าหมายที่จะเป็นที่น่าจดจำทั่วโลก

Contact Us