เกี่ยวกับเรา

สินค้าคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า

ประวัติความเป็นมา

2546

บริษัทเยียระกานต์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 จากกลุ่มผู้บริหาร ที่มีความเชี่ยวชาญและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลภายใต้ความ มุ่งมั่นที่ต้องการผลิตสินค้าอาหารประเภทผงโดยใช้เทคโนโลยี กระบวนการทำแห้งด้วยระบบ สเปรย์ดรายที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากล

2547

จุดเริ่มต้นจากการผลิตสินค้าครีมเทียมเข้าสู่ตลาดกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมและผู้จำหน่ายแบบขายส่ง/ปลีกภายในประเทศ โดยทางบริษัทมีนโยบายหลักที่จะผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน ในราคาที่สมเหตุสมผล ต่อมาเราได้ขยายการผลิตสินค้าเพิ่มไปยังผลิตภัณฑ์กะทิผง ภายใต้ยี่ห้อ “เยียร่า” และแบะแซผง

2549

การเปิดสินค้าครีมเทียมตัวใหม่ ภายใต้ยี่ห้อ “เยียเมท” ซึ่งเป็นครีมเทียมนมสดที่มีจุดเด่นด้านรสชาติและกลิ่นที่หอมหวานแตกต่างจากสินค้าในท้องตลาด สำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการความแตกต่างของรสชาติ จากครีมเทียมทั่วไปและยังรับผลิตครีมเทียมในยี่ห้อของห้างสรรพสินค้าชั้นนำเช่น เดอะมอลล์,โลตัส, คาร์ฟูร์ ฯลฯ

2552

เปิดตัวสินค้า ขิงผง ซึ่งผลิตจากขิงแก่สด โดยสามารถใช้ชงผสมเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหรือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเพิ่ม ความเผ็ดร้อนให้อาหาร

2555

เพิ่มกำลังการผลิตครีมเทียมเป็น 48,000 ตัน/ปี โดยมุ่งเน้นตลาดอุตสาหกรรม ทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ

2556

เปลี่ยนการดำเนินงานทั้งหมดในส่วนของ ผลิตภัณฑ์กะทิผงไปยัง บริษัท เยียรบับ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ

2557

วางแผนขยายกำลังการผลิต ครีมเทียม โดยจะมีกำลังการผลิตที่ 69,000 ตัน/ปี ภายในปี 2559

2559

มีการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าครีมเทียม

2560

เปลี่ยนชื่อผู้จัดจำหน่ายกะทิผงและขิงผงจาก“บริษัท เยียรบับ จำกัด” เป็น “บริษัท เยียระกานต์ จำกัด” และทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบ บรรจุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อรองรับปริมาณความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันบริษัทเยียระกานต์ ได้มีสำนักงานดังนี้

ออฟฟิศ

ออฟฟิศฝ่ายขายภายในประเทศ&ส่งออก ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือคลองเตย เพื่อความสะดวกของผู้มาติดต่อและการส่งออกสินค้าสำหรับลูกค้าต่างประเทศ

โรงงาน

โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัด สมุทรสาคร ซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครทำให้สะดวกและง่ายต่อการขนส่งสินค้า ทั้งลูกค้าภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีกำลังการผลิตประมาณ 100 ตันต่อวันและยังมีแผนขยายการผลิตในอนาคตเพี่อที่จะสามารถสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ภารกิจ

  • สรรหาและคัดเลือกผู้ผลิตวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพดี เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานสากล
  • พัฒนาระบบการผลิต การนำเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต้องการของลูกค้า
  • มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล
Contact Us